top of page

Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT
Formålet med standard salgs- og leveringsbetingelser er å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og Nordenfjeldske Børstefabrikk AS, heretter kalt selger. Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alle leveranser om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene i for eksempel en rammeavtale.


2. BETALINGSBETINGELSER
Betaling skal skje innen 20 dager netto. Etter forfall belastes rente i henhold til forsinkelsesrenteloven.


3. LEVERINGSBETINGELSER
Levering skjer fritt vår adresse 6650 Surnadal («Ex Works»).  
Ordre mindre enn netto kr. 1500,- vil bli belastet med et ekspedisjonsgebyr på kr. 210,-.
Varer oppført i standard prisliste sendes innen 3 arbeidsdager eller etter avtale. Øvrige varer leveres etter avtale.


4. SIKKERHET FOR BETALING
Selger forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kreve sikkerhet i form av bankgaranti eller forskuddsbetaling.


5. RETURER
Varer kan kun returneres etter avtale. Returomkostninger er fastsatt til 10 % av varens pris. Minimum returgebyr er kr. 250,00. Varene må være ubrukte og i fabrikkny tilstand. Retur skjer alltid for kjøpers regning og risiko.  


6. REKLAMASJONER
Kunden må kontrollere varene ved mottak. Ved produksjonsfeil eller mangelfull leveranse (unntatt transportskade eller andre forhold hos tredjepart) plikter selger å erstatte varene kostnadsfritt.


7. AVBESTILLING
Kjøper kan ikke kansellere en bestilling som er bekreftet av selger, med mindre selger skriftlig godkjenner dette. Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som selger er blitt påført fra leverandør, speditør eller transportør, eller i forbindelse med igangsatt produksjon av spesialbestilte varer.


8. PRISER
Prisene i nettbutikken endres pr. 01.10 hvert år, men kan også endres utenom denne generelle prisjusteringen. Vi tar forbehold om feil i prisene.


9. FRAKT
Ordre over kr. 1500,- sendes fraktfritt, ellers belastes kr. 210,- eks mva i frakt.


10. ALM. FORBEHOLD
I tilfeller hvor panteloven hjemler salgspant har selger panterett inntil varene er fullt ut betalt (Pantel. §3-14 og §3-11). Alminnelig force majeure-klausul gjelder.

bottom of page