...siden 1933

Libre Baskerville – en klassisk font med en moderne vri. Enkel å lese uansett størrelse og form, og perfekt i lange tekstblokker.

042 Fabrikkfolk 1957.png
Karl og Ola Langli018.jpg

Libre Baskerville – en klassisk font med en moderne vri. Enkel å lese uansett størrelse og form, og perfekt i lange tekstblokker.

Den utstilte maskinen er den tredje av fire børstefyllemaskiner bygget av Ola Langli  med svært enkle midler i en femårsperiode fra 1934.  Den  brukes fortsatt til spesielle formål.

 

Maskinen ble tatt i bruk i 1936 for skurebørster, spannbørster, kardasker, skobørster m.m.   Det var da også blitt bygget en boremaskin som laget hull for busten.  I 1938 ble den siste fyllemaskinen i rekken og en  sjablongstyrt boremaskin for gatekoster ferdig.   Alle, unntatt '36-modellen, ble kassert først på 50-tallet da de første innkjøpte halvautomatene overtok børsteproduksjonen. 

 

Til maskinbyggerens rådighet sto enkelt håndverktøy og et uoppvarmet kjellerrom.  Særlig baufilen med vid bue var uunnværlig.  Etterhvert ble det skaffet en brukt mobil esse, en ambolt og et gass-sveiseapparat.  I 1936 ble det råd til en brukt dreiebenk og en søyleboremaskin kom i det siste krigsåret, etter flere års leveringstid.

 

Under krigen ble det laget forbedrede maskiner for automatisk forming av tråddelene og  innstansing av kramper i fellenes treunderlag.  Det siste viste seg å bli en stor utfordring med det utilstrekklige verktøyet.  Flere av disse over 70 år gamle maskinene er fortsatt i daglig bruk i felleproduksjonen.

 

Ola Langli startet sin tekniske karriere med lodding og montering av deler til rugemaskiner som faren hadde utviklet.  18 år gammel ble han i 1932 satt til å lage enkle  innretninger for produksjon av musefeller.  I de følgende årene bygget han det meste av  produksjonsutstyret som dannet grunnlaget for Fellefabrikkens virksomhet.    Dette    var, sammenlignet med mye annet mekanisk utstyr på den tida, ganske kompliserte   innretninger, og uten annen formell teknisk utdannelse enn noen korrespondansekurs, ble Ola Langli av mange karakterisert som en teknisk begavelse.

Libre Baskerville – en klassisk font med en moderne vri. Enkel å lese uansett størrelse og form, og perfekt i lange tekstblokker.

Libre Baskerville – en klassisk font med en moderne vri. Enkel å lese uansett størrelse og form, og perfekt i lange tekstblokker.

Langlis_børster.JPG
original rapp.jpg

Om Nordenfjeldske Børstefabrikk AS

Vi produserer og lagerfører et utvalg funksjonelle og slitesterke børster og koster til riktig pris, tilpasset brukere hovedsakelig i industri, landbruk og verkstednæring. På bestilling leverer vi spesialutførelser og tekniske børster fra egen fabrikk, og fra ledende europeiske produsenter.

 

Som en moderne produksjonsbedrift med over 85 års erfaring i bransjen, har vi fleksibilitet til å finne de riktige løsningene i samarbeid med deg som kunde.

Kontaktinformasjon

​Nordenfjeldske Børstefabrikk AS

Hamnesvegen 339

6650 Surnadal

​Org. nr. 814 697 452

Tlf.: 71 66 00 11

office@norborst.no